Monday, May 12, 2008


Judul Buku: Husnu At-Tafahhum wa At-Tark li mas'alati At-Tark

Pengarang: Sheikh Abu Al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari

Terbitan: Maktabah Al-Kaherah

Sinopsis:

Buku ini membincangkan tentang kedudukan sebenar "perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.", dalam neraca ilmu usul fiqh. Adakah setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi s.a.w. itu secara mutlak dilarang untuk melakukannya sepertimana yang disangka oleh segelintir kelompok yang jahil.

Buku ini menjelaskan secara ilmiah, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tentang kedudukan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.. Ini bagi merungkai kekeliruan sesetengah pihak yang terlibat dengan budaya membid'ahkan secara sewenang-wenangnya.

Harga: RM 12.00


MEG: 03-41496090No comments: