Tuesday, May 13, 2008

Buku: Kafa Tafriqan Bi Ismi As-SalafJudul Buku: Kafa Tafrikan Lil Ummah Bi ism As-Salaf

Pengarang: Dr. Umar Abdullah Kamil

Terbitan: Darul-Mustofa

Sinopsis:

Buku ini merupakan sebuah buku yang menganalisis semula buku Dr. Safar Al-Hawali yang bertajuk "Naqd Manhaj Al-Asya'irah bi Al-Aqidah", di mana antara isi kandungan buku ini, penulis (Dr. Umar) menjelaskan tentang Salafus-Soleh yang sebenar, dan seterusnya menjelaskan hubungan yang erat antara manhaj Al-Asya'irah dengan salafus-soleh.

Buku ini cuba mengupas pemikiran golongan yang cuba mendakwa bahawasanya Al-Asya'irah tidak mengikut salafus-soleh, dengan kupasan yang ilmiah berdasarkan sumber-sumber turath Islam yang muktabar.

Harga: RM 15.00

No Telefon: 03-41496090 (MEG Sdn. Bhd.)


No comments: