Thursday, May 8, 2008

Buku: Fatawa As-Subki

710
Judul Buku: Fatawa As-Subki (dua jilid)

Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Sinopsis:

Buku ini ialah suatu himpunan bagi fatwa-fatwa Al-Allamah Al-Hujjah Al-Imam Taj Ad-Din As-Subki dalam masalah-masalah fiqh berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau ialah seorang ulama' bermazhab As-Syafi'e yang agung.

Harga: RM 114.00

No Telefon: 03-41496090

No comments: