Thursday, May 15, 2008

Hasyiyah Al-Syarqowi 'Ala Tuhfatu At-Thullab (4 jilid)


Judul Buku: Hasyiyah Al-Syarqowi 'Ala Tuhfatu At-Thullab (4 jilid)

Pengarang: Imam Abdullah bin Hijazi Al-Azhari Al-Syarqowi

Sinopsis:

Buku ini merupakan antara rujukan utama dalam mazhab As-Syafi'e. Buku ini ialah syarah Imam Al-Syarqawi terhadap buku tuhfatut At-Thullab karangan Sheikhul Islam Imam Abu Yahya Zakaria Al-Anshori. Buku ini menghuraikan perbahasan-perbahsan fiqh dalam mazhab Al-Syafi'e.

Harga: RM 200.00

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com

No comments: