Wednesday, May 14, 2008


Judul Buku: Al-Farq Al-Azhim baina At-Tanzih wa At-Tajsim

Pengarang: Sheikh Sa'id Abdul Latif Fudah

Sinopsis:

Buku ini menjelaskan tentang perbezaan antara konsep tanzih (menyucikan sifat-sifat Allah s.w.t.) dengan fahaman tajsim yang dipelopori oleh para mujassimah, dengan perbahasan yang ilmiah. Buku ini wajar dimiliki oleh para penuntut ilmu khususnya dalam bidang usuluddin, kerana ianya merupakan antara perbahasan yang mudah dan padat.

Sheikh Sa'id Fudah yang terkenal sebagai antara para ulama' ahlus-sunnah wal jamaah yang disegani di serata dunia. Beliau berasal dari Jordon, dan kini giat berdakwah ke serata dunia. Buku yang beliau tulis ini memuatkan perbahasan ringkas dalam menolak fahaman tajsim yang kian menular atas nama salafi di zaman ini.

Harga: RM 8.00

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com

1 comment:

admin said...

blog ini kok sudah tidak aktif ya?
Buat Rakyat Indonesia bagaimana caranya ya?
http://nugaristengah.blogspot.com